close
Tin tức

Xem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017

    Kia Morning 2017 (hay còn được gọi là Picanto ở một số thị trường khác) có thiết kế thể thao và góc cạnh hơn so với các phiên bản trước đó.

    kia-picanto-2017-8.JPG kia-picanto-2017-5.JPG kia-picanto-2017-6.JPG kia-picanto-2017-7.JPG kia-picanto-2017-3.JPG kia-picanto-2017-2.JPG kia-picanto-2017-12.JPG kia-picanto-2017-10.JPG kia-picanto-2017-11.JPG kia-picanto-2017-13.JPG kia-picanto-2017-21-copy.JPG kia-picanto-2017-14.JPG kia-picanto-2017-18-copy.JPG kia-picanto-2017-17.JPG kia-picanto-2017-15.JPG kia-picanto-2017-19-copy.JPG kia-picanto-2017-16.JPG kia-picanto-gt-line-2017-37.JPG kia-picanto-2017-20-copy.JPG kia-picanto-gt-line-2017-36.JPG kia-picanto-gt-line-2017-35.JPG kia-picanto-gt-line-2017-33.JPG kia-picanto-gt-line-2017-32.JPG kia-picanto-gt-line-2017-34.JPG kia-picanto-gt-line-2017-38.JPG kia-picanto-gt-line-2017-20.JPG kia-picanto-gt-line-2017-21.JPG kia-picanto-gt-line-2017-23.JPG kia-picanto-gt-line-2017-22.JPG kia-picanto-gt-line-2017-24.JPG kia-picanto-gt-line-2017-31.JPG kia-picanto-2017-9.JPG kia-picanto-gt-line-2017-25.JPG kia-picanto-gt-line-2017-30.JPG kia-picanto-gt-line-2017-26.JPG kia-picanto-gt-line-2017-28.JPG kia-picanto-gt-line-2017-29.JPG kia-picanto-gt-line-2017-1.JPG

     

    5/5 - (1 vote)
    Tags : 2017morning