close
Vận hành

Cài đặt phím vô lăng cho KIA Morning

  KMF – Sau khi độ thêm Cruise Control, các bạn sẽ muốn cài đặt phím vô lăng cho Kia Morning để tận dụng hết các phím trên tay lái.

  Việc cài đặt lại phím này giúp bạn có thể cài đặt lại được nút MUTE, nút mà sau khi thay bộ phím sẽ mặc định bị mất tác dụng.

  Đầu tiên các bạn cần vào phần setting trên đầu DVD, tiếp đến di chuyển đến phần Factory. Đây là cách để vào một số tính năng ẩn trên đầu DVD chứ không phải reset lại thiết lập. Sau khi vào, các bạn hãy Accept để chuyển sang màn hình tiếp theo.

  Phần mật khẩu này với các đời xe có thể khác nhau, với các dòng se Morning Si, hay S thì mật khẩu là 7253. Nhập mật khẩu rồi nhấn OK nhé.

  Tiếp đến, phần SteerKey các bạn hãy chọn là Study nhé, sau khi chọn cái này sẽ xuất hiện thêm mục Study Key trong phần cài đặt.

  Cuối cùng, hãy vào lại Study Key để thiết lập các phím cho đúng. Lưu ý là các bạn sẽ cần set toàn bộ các phím ở trong phần này thì mới hoạt động được. Hãy để ý trong phần thiết lập phím này có nút Power nhưng trên vô lăng lại không có, các bạn hãy set Power vào phần Mode rồi sau đó set lại Mode vào Mode là oke. Các bước thiết lập là

  • Nhấn nút Start
  • Nhấn phím Power trên màn hình -> Nhấn phím Mode trên Vô lăng
  • Nhấn lần lượt các phím còn lại trên màn hình để gán vào các phím tương đương trên vô lăng
  • Cuối cùng nhấn lại phím Mode trên màn hình -> Nhấn phím Mode trên vô lăng

  Bạn đã hoàn thành việc cài đặt phím

  Tìm trên Google:

  • cài đặt phím vô lăng cho kia morning
  • cài đặt phím mute cho dvd morning

   

  5/5 - (3 votes)
  Tags : cruise controlvô lăng